Aankh Ke Is Ishare Se

Aankh Ke Is Ishare Se Kya Gul Us Ne

Jal Raha Tha Jo Diya Itni Hawa Hote Hoye