Aayen-e Ishq Main Bhi To Ik Tarmeem

Nabeel Aayen-e Ishq Main Bhi To Ik Tarmeem Honi Chahye

Khel Ke Dil Torne Ki Nahi Morne Ki Reet Honi Chahye