Ab Apni Haqeqat Bhi Saghar

Ab Apni Haqeqat Bhi Saghar Be Rabat Kahani Lagti Hain

Dunya Ki Haqeeqat Kya Kehye Kuch Yaad Nahi Kuch Bhol Gaye