Ab jo lehar hai pal bhar

Ab jo lehar hai pal bhar baad nahi hogi yani
Ik darya mein doosri baar itra nahi ja sakta