Ab jo rishton main bandha hon

Ab jo rishton main bandha hon to khula hai mujh par

Kab parind ur nahi patay paron ke hotay