Ab Ke Waqat Is Qadar

Ab Ke Waqat Is Qadar Tezi Se Guzar Gaya

Keh Yaadain Bhi Theek Tarah Se Raqam Na Ho Saken