Ab Ki Bar Jab Main Aya Chor Kar

Ab Ki Bar Jab Main Aya Chor Kar

Wo Roty Rahy Koi Or Bhana Kar K