Ab Tu Khud Apni Zarorat Bhi Nahi

Ab Tu Khud Apni Zarorat Bhi Nahi Hai Ham Ko
Wo Bhi Din Thay Ke Kabhi Teri Zarorat Ham Thay