Ajnabi heran mat hona

Ajnabi heran mat hona ke dar khulta nahi
Jo yahan abad hain un par bhi ghar khulta nahi