Apnay Sab Yaar

Apnay Sab Yaar Kaam Kar Rahy Hain

Aur Ham Hain Ke Naam Kar Rahy Hain