Apni dhun main rehta hun

Apni dhun main rehta hun

Main bhi tere jesa hun