Apni Jagah Na Thehrta Tha

Apni Jagah Na Thehrta Tha.

Dil Sheshy Main Band Kar Liya Main Ne