Chaba Lain Kun Na Khud Hi

Chaba Lain Kun Na Khud Hi Apna Dhancha

Tumhain Ratab Muhaya Kyun Krein Ham