Chairagh Baantta Phirta Hai

Shumaar Us Ki Sakhavat Ka Kya Karen Ke Woh Shakhs
Chairagh Baantta Phirta Hai Chean Kar Ankhen