Chorney mein nahi jata

Chorney mein nahi jata usay darwazay tak
Lout aata hon ke ab kon usay jata dekhe