Dhondta phirta hon aey Iqbal

Dhondta phirta hon aey Iqbal apny aap ko

Aap ki goya musafir, aap hi manzil hon main