Dil ki manzil us taraf hai

Dil ki manzil us taraf hai ghar ka rasta is taraf
Aik chehra us taraf hai aik chehra is tara