Dunya Ne Fasano Ko Bakshi

Dunya Ne Fasano Ko Bakshi Afsurda Haqaeq Ki Talkhi

Aur Ham Ne Haqeq Ke Naqshy Mein Rang Bhara Afsano Ka