Eid ab ke bhi gayi

Eid ab ke bhi gayi yun hi kisi ne nah kaha
Ke tre yaar ko hum tujh se mila dete hain