Ham Ahl-e Tamna Ko Faraz

Kya Taajub Hai Ke Ham Ahl-e Tamna Ko Faraz

Wo Jo Mehroom-e Tamana Hain Bura Kehtay Hain