Ham Se Rotha Bhi Gaya

Ham Se Rotha Bhi Gaya Ham Ko Manaya Bhi Gaya
Phir Sabhi Naqsh Ta’luq Ke Mitaye Bhi Gaye