Hamary armaano se sajao

Hamary armaano se sajao, shah-e wqat aur mehal banao

Apna to foot path thikana, dekh ke hmain mat sharmao