Har nasal warasat main

Har nasal warasat main khazeeny nahi deti
Aulaad bhi kya cheez hai jeeny nahi deti