Hasratein Chor Aya Hun

Hasratein Chor Aya Hun, Woh Rishtay Chor Aya Hun
Ab Khud Se Aage Koi Bhi Hasrat Nahi Mujh Ko