Idhar bhi to kar nigah

Auron ki taraf to daikhta hai
Idhar bhi to kar nigah zalim