Ik Saal Gya Ik Saal Naya Hai

Ik Saal Gya Ik Saal Naya Hai Aane Ko

Par Waqt Ka Ab Bhi Hosh Nahi Dewane Ko