Ik Tum Thay Ke Mayar Ke

Ik Tum Thay Ke Mayar Ke Pemaany Se Maapty Rahy

Aur AIk Main Tha Keh Apna Aap Gira Kar Pesh Karta Raha