Is Dil Mein Tere Husn Ki

Is Dil Mein Tere Husn Ki Wo Jalwa Gari Hai
Jo Dekhte Hai Kehta Hai Ke Sheshy Mein Pari Hai