Jahan mazloom hain

Jahan mazloom hain to kai jabar hain
Shehr-e khamoshan main sab brabar hain