Jawaz Koi Agar Meri Bandagi

Jawaz Koi Agar Meri Bandagi Ka Nahi
Main Pochta Hun Tujhe Kia Mila Khuda Ho Kar