Jisay Fikar Hai Meri

Koi Tu Hai Munir Jisay Fikar Hai Meri

Ye Jaan Kar Ajeeb Se Hairat Hui Muje