Kabi Kabi Ankh Tar Hoti Hai

Kabi Kabi Ankh Tar Hoti Hai

Kushi Bhi Kahan Umar Bhar Hoti Hai