Khata Mere Khameer Main Hain

Ibn-e Aadam Hon Khata Mere Khameer Main Hain

Insaan Hon, Farishton Se Tu Nisbat Nahi Mujh Ko