Khilonon ki dukanon ki taraf se

Khilonon ki dukanon ki taraf se aap kyun guzray
Yeh bachay ki tamanna hai yeh samjhota nahi karti