Khud Tu Aya Nahi Aur Eid

Khud Tu Aya Nahi Aur Eid Chali Ayi Hai

Eid Ke Roz Mujhe Yun Na Sataye Koi