Khuda Ko Kaam To Sonpay Hain

Khuda Ko Kaam To Sonpay Hain Main Ne Sab Lekin

Rahy Hai Khof Mujhe Waan Ki Be Niazi Ka