Khush Nahi Wafa Kar Ke

Main Bhi Kuch Khush Nahi Wafa Kar Ke

Tum Ne Bhi Acha Kia Nibah Na Ki