Khwahish Ke Izhaar Se Darna

Khwahish Ke Izhaar Se Darna Seekh Liya

Dil Ne Kun Samjhota Karna Seekh Liya