Koshish bhi kar umeed bhi rakh

Koshish bhi kar umeed bhi rakh rasta bhi chunn
Phir is ke baad thora muqaddar talaash kar