Kyun hijar ke shikway karta hai

Kyun hijar ke shikway karta hai kyun dard ke ronay rota hai
Ab ishhq kya to sabr bhi kar is mein to yahi kuch hota hai