Likhari ko us ke likhy ki

Likhari ko us ke likhy ki gar daad nahi milti
Tu us ko aur likhne ko koi baat nahi milti