Maa Ki Dua Na Bap Ki Shafqat Ka

Maa Ki Dua Na Bap Ki Shafqat Ka Saya Hai

Aaj Apne Sath Apna Janam Din Manaya Hai