Maan Aaj Bhi Roti Hai

Maan Tab Hi Roti Thi Jab Beta Khana Nahi Khata Tha

Maan Aaj Bhi Roti Hai Jab Beta Khana Nahi Deta