Magar bachpan nahi hota

Aflaas ki basti main jaa kar tu dekho

Wahan bachy to hoty hain magar bachpan nahi hota