Mah Tu Thehra Hai Badalu Main

Mah Tu Thehra Hai Badalu Main Aamir
MahRukh Hi Kaash K Mujhe Mily Koi