Maza Chakha Ke Hi Mana Hun

Maza Chakha Ke Hi Mana Hun Mein Bhi Dunya Ko

Samaj Rahi Thi Keh Aese Hi Chor Dun Ga Usay