Mein Ne Jannat Tu Nahi Dekhi

Chalti Phirti Hui Aankhon Se Azan Dekhi Hai

Mein Ne Jannat Tu Nahi Dekhi Hai Maa Dekhi Hai