Mein ne jo likh diya woh khud

Mein ne jo likh diya woh khud hai gawahi apni
Jo nahi likha abhi us ki basharat dun ga