Mein Us Ko Poj Tu Sakta Hun

Mein Us Ko Poj Tu Sakta Hun Chu Nahi Sakta
Jo Faslon Ki Tarah Mere Sath Rehta Hai