Milti Nahi Pnah

Milti Nahi Pnah Hmain Jis Zmain Par

Ik Hashr Us Zameen Pe Utha Dena Chahiye